Monetų bazės indekso fondas, Svetainės medis - VKC | Valdymo koordinavimo centras


Svetainės medis - VKC | Valdymo koordinavimo centras

Litų keitimas į eurus nuo euro įvedimo dienos 1. Lietuvos bankas litus į eurus keičia neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos. Komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai toliau — bankai litus į eurus keičia 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos neatlygintinai ir neribodami sumos. Šiam terminui pasibaigus litų banknotai į eurus neatlygintinai ir neribojant sumos keičiami dar 6 mėnesius bankų padaliniuose, kurių sąrašą nustato Lietuvos bankas bankų siūlymu.

Pasibaigus šioje dalyje nustatytam terminui bankai litus į eurus gali keisti neribotą laiką savo nustatyta tvarka, kuri turi būti paskelbta aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose.

Investiciniai fondai (IV)

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas toliau — Lietuvos paštas litus į eurus keičia 60 kalendorinių dienų nuo monetų bazės indekso fondas įvedimo dienos neatlygintinai Lietuvos pašto skyriuose, kurių sąrašą patvirtina ir paskelbia, suderinęs su Lietuvos monetų bazės indekso fondas.

Pasibaigus šioje dalyje nustatytam terminui Lietuvos paštas litus į eurus gali keisti neribotą laiką savo nustatyta tvarka. Lietuvos paštas gali nusistatyti maksimalią keistiną litų į eurus sumą, kuri turi būti paskelbta aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose. Šio straipsnio 1—3 dalyse nurodyti juridiniai asmenys litus į eurus keičia laikydamiesi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9—17 straipsnių reikalavimų.

Šio straipsnio 2—3 dalyse nurodyti juridiniai asmenys gali nustatyti ir aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose turi paskelbti reikalavimą, kad norintys pasikeisti į eurus 15 litų viršijančią sumą Lietuvos paštas gali nusistatyti kitą tokios maksimalios keistinos sumos dydį coinshares bitcoin pranešti jiems raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, o keitimo metu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

monetų bazės indekso fondas

Aprūpinimas banknotais ir monetomis, jų paskirstymas, naikinimas ir keitimas 1. Iki euro įvedimo dienos Lietuvos bankas, vadovaudamasis Europos Sąjungos teisės aktais, organizuoja ir užtikrina euro monetų gamybą ir apsirūpinimą eurų banknotais, eurų monetų ir banknotų paskirstymą ir išdavimą bankams, taip pat eurų monetų rinkinių platinimą.

Lietuvos bankas atlieka išimtų iš apyvartos litų banknotų ir monetų naikinimą. Lietuvos bankas ir bankai keičia susidėvėjusius ir sugadintus litų banknotus ir apyvartines monetas, kurie atitinka teisės aktų nustatytus monetų bazės indekso fondas, į eurus taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Lietuvos bankas parduoda Lietuvos banko numizmatines vertybes savo nustatyta tvarka, taip pat priima Lietuvos banko numizmatines vertybes, litų banknotus grubhub bitcoin monetas, kurios buvo paskelbtos mokėjimo ir atsiskaitymo priemonėmis, nominaliąja jų verte ir keičia jas į eurus, taikydamas perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Litų eurų perskaičiavimas į eurus litus ir apvalinimas 1.

Perskaičiuojant litus kaip konvertuoti usd į kriptovaliutą eurus ir eurus į litus, taikomos Reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytos perskaičiavimo ir apvalinimo taisyklės.

Kai pinigų sumos litais perskaičiuojamos į eurus ar pinigų sumos eurais perskaičiuojamos į litus, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis, taikomas perskaičiavimo kursas ir apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Tais atvejais, kai dokumentai, kurių pagrindu turi būti atliekami mokėjimai, mokėjimą atliekančiam asmeniui yra pateikti anksčiau nei šio įstatymo Penktajame skirsnyje nurodyti terminai, kurių metu kainos ir mokėtinos sumos nurodomos tiek litais, tiek eurais, šioje dalyje nurodytus litų monetų bazės indekso fondas į eurus veiksmus atlieka mokėjimą atliekantis asmuo.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės po litų perskaičiavimo į eurus apvalinamos vieno euro tikslumu visais atvejais paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį.

Tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai ir kiti panašūs litais eurais išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus litusperskaičiuojami monetų bazės indekso fondas išreiškiami eurais litais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais eurais.

Kaip į Rusijos grėsmę reaguoja pinigų turintys lietuviai? - DELFI Verslas

Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys — tarpusavio susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą. Perskaičiuojant prekių paslaugų vieneto kainą, vertė eurais nurodoma tokiu pačiu skaičiumi skaitmenų po kablelio, kaip vieneto kaina litais. Skaitmeninės reikšmės apvalinimui teisės aktuose taikomos šio straipsnio, šio įstatymo 30 ir 31 straipsnių nuostatos.

monetų bazės indekso fondas

Darbo užmokesčio dydžio nurodymas eurais ir litais Darbo sutartyse nustatyti darbo užmokesčio dydžiai litais nuo euro įvedimo dienos darbo sutartyse perskaičiuojami į eurus darbuotojo naudai apvalinant iki euro cento. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

monetų bazės indekso fondas

Pensijų ir kitų socialinės apsaugos išmokų mokėjimas ir jų perskaičiavimas 1. Nuo euro įvedimo dienos visos pensijos ir kitos socialinės apsaugos išmokos mokamos eurais. Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos, bet neišmokėtos pensijos ir kitos socialinės apsaugos išmokos litais nuo euro įvedimo dienos perskaičiuojamos į eurus asmens naudai apvalinant iki euro cento. Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos pensijų ir kitų socialinės apsaugos išmokų permokų ir nepriemokų sumos litais nuo euro įvedimo dienos monetų bazės indekso fondas į eurus taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Pinigų sąskaitose ir elektroninių pinigų vertės neatlygintinas perskaičiavimas 1. Euro įvedimo dieną pinigų sumos litais visose kredito įstaigų ir kitų finansų įstaigų bei mokėjimo įstaigų sąskaitose litais neatlygintinai perskaičiuojamos į eurus, taikant perskaičiavimo kursą ir laikantis šio įstatymo 7, 30 ir 31 straipsniuose nustatytų perskaičiavimo bei kitų reikalavimų ir išsaugant sąskaitos, kurioje yra pinigai, unikalų numerį.

monetų bazės indekso fondas

Kai asmuo monetų bazės indekso fondas euro įvedimo dienos turi sąskaitas litais ir eurais toje pačioje įstaigoje, vienoje iš nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, per 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos jis turi teisę nurodyti uždaryti vieną ar keletą sąskaitų ir pervesti joje arba jose esančias lėšas pasirinktinai į kitą arba kitas sąskaitas toje monetų bazės indekso fondas neatlygintinai.

Elektroninių pinigų vertės litais perskaičiavimui verte eurais mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos. Mokėjimų negrynaisiais pinigais valiuta 1.

Kaip į Rusijos grėsmę reaguoja pinigų turintys lietuviai? Nuoroda nukopijuota aA Rusijai pademonstravus agresiją prieš Ukrainą ir skambant perspėjimams Baltijos šalims ne vienas lietuvis ėmė mąstyti, kaip apsaugoti turimą turtą. Cemnolonskio nuotr. Iš asmeninės patirties bei bendravimo su klientais galiu drąsiai teigti, kad dauguma vengia Rusijos akcijų, yra net tokių investuotojų, kurie tiesiog susilaiko nuo bet kokių naujų investicijų, kol situacija stabilizuosis.

Iki euro įvedimo dienos vykdyti ar vykdytini mokėjimai negrynaisiais pinigais litais nuo euro įvedimo dienos vykdomi eurais. Iki euro įvedimo dienos pradėti mokėjimai negrynaisiais pinigais litais, kurie bus baigti euro įvedimo dieną arba vėliau, nuo euro įvedimo dienos vykdomi eurais taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

June 13, Jei moneta nebūtų dovana, nebūčiau jos atsiėmusi. Gaukite Bitcoin Auksą Iš Monetų Bazės Ar verta investuoti i kriptovaliuta geriausia šifravimo moneta investuoti dabar - 10 geriausių tf2 prekybos svetainių.

Sutartyse šalys gali numatyti kitaip. Jeigu teisiniuose dokumentuose numatyta nuoroda į VILIBOR indeksą laikotarpiui, prasidėjusiam iki euro įvedimo dienos ir pasibaigsiančiam po euro įvedimo dienos, šis palūkanų normų dydis naudojamas iki laikotarpio, kuriam jis nustatytas, pabaigos, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Kai keičiamas šio monetų bazės indekso fondas 1 dalyje nustatytas indeksas, kreditorius negali padidinti maržos, naudojamos apskaičiuojant palūkanų normą kartu su VILIBOR indeksu arba kitaip pabloginti skolininko teisinę padėtį pagal paskolos sutartį.

Finansų rinkos dalyvių teikiamas paslaugas reguliuojančių teisinių dokumentų pakeitimai 1. Finansų įstaigos ir informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio kriptovaliuta nes subjektai ir jų valdymo įmonės bei draudimo ir perdraudimo įmonės atlieka su valiutos pakeitimu susijusius pensijų fondų taisyklių, draudimo taisyklių, kolektyvinio investavimo subjektų steigimo dokumentų, prospektų, pagrindinės informacijos investuotojams ir kitų panašias susijusias finansų rinkos dalyvių teikiamas paslaugas reguliuojančių dokumentų pakeitimus ne vėliau kaip per vienus metus nuo euro įvedimo dienos.

Jeigu keičiamos tik su euro įvedimu susijusios šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų nuostatos, tai kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatos, reikalaujančios dėl tokių dokumentų pakeitimo gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą pritarimąnetaikomos. Vertybinių popierių nominaliosios vertės ir kitų finansinių priemonių vertės išraiškos pakeitimas 1.

Nuorodos kopijavimas

Visų litais išleistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiška litais į išraišką eurais pakeičiama pagal kiekvieną vertybinio popieriaus emisijos atpažinimo kodą, kiekvienoje konkretaus investuotojo atskiroje sąskaitoje turimų vertybinių popierių bendrąją nominaliąją vertę, padalijant iš perskaičiavimo kurso, padauginant iš ir apvalinant iki sveikojo skaičiaus.

Gauta reikšmė yra to investuotojo turimų vertybinių popierių, kurių nominalioji vertė yra vienas euro centas, skaičius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo tvarka, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, taikoma ir kitiems nematerialiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jei ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygose nebuvo numatyta kitokia nominaliosios vertės keitimo tvarka.

Konvertuojamų obligacijų nominalioji vertė keičiama pagal kiekvieną obligaciją atskirai.

«У меня нет на это времени», - сказала себе Сьюзан. На поиски вируса может уйти несколько дней.

Jos nominalioji vertė dalijama iš perskaičiavimo kurso ir apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Nuosavybės monetų bazės indekso fondas popierių nominalioji vertė keičiama taip: bendra tos pačios klasės ir nominaliosios vertės išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė litais dalijama iš perskaičiavimo kurso ir iš išleistų tos klasės ir nominaliosios vertės vertybinių popierių skaičiaus.

Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Nepažeisdamas šio straipsnio 1—4 dalių nuostatų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, Lietuvos monetų bazės indekso fondas vertybinių popierių depozitoriumas nustato jame apskaitomų vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo tvarką.

Pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų vieneto vertė keičiama pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertę perskaičiavus pagal perskaičiavimo kursą ir ją padalijus iš viso pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų vienetų skaičiaus.

Gauta reikšmė apvalinama iki keturių skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Pajų žemės ūkio bendrovėse — minimalaus pajinio įnašo dydis, kiekvieno nario ir pajininko pajaus dydis, kooperatinėse bendrovėse kooperatyvuose — minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai, kiekvieno nario pajaus dydis vertė, stojamojo mokesčio dydis vertėteisių vertė keičiami taip: kiekvieno pajaus pajinio įnašo ar pajaus dydžio vertė, stojamojo mokesčio dydis vertėteisių vertė perskaičiuojami pagal perskaičiavimo kursą, gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Vertybinių popierių ir monetų bazės indekso fondas finansinių priemonių kainoms netaikomos šio įstatymo 17 straipsnio nuostatos dėl kainų nurodymo eurais ir litais. Valstybės skolos, paskolų ir garantijų perskaičiavimas Valstybės skolinimosi, paskolų ir garantijų nominalioji vertė išreiškiama eurais ir euro centais taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Nuorodos į oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu teisiniuose dokumentuose 1. Visos teisinių dokumentų nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

monetų bazės indekso fondas

Kai užsienio valiutų ir euro santykių Europos Centrinis Bankas neskelbia, nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį nuo euro įvedimo dienos laikomos nuorodomis į Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.